SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx
Newsflash
27 April 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

Bied je bedrijfswagens met een verbrandingsmotor aan? Heb je medewerkers die telewerken vanuit het buitenland? Dan houd je beter 1 juli in de gaten, want de regelgeving wijzigt. En op 1 mei treedt de veralgemeende fietsvergoeding in werking. Algemeen, dus voor iedereen? Neen. Je leest alle voorwaarden in dit Ella-artikel. De betrokken klanten van SD Worx krijgen binnenkort een servicecommunicatie met alles wat ze moeten weten en/of doen.

Zet meteen ook 1 januari 2024 op je radar. Dan verdwijnt de doelgroepvermindering (de vroegere plusplannen) voor de vierde, vijfde en zesde werknemer. En in Wallonië wordt aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers gesleuteld. Dat volgen we op, zoals altijd, en we brengen het in kaart zodra de details helder zijn.
Actua
Telewerkende grensarbeiders: nieuwe regels sociale zekerheid?
 
Koopkrachtpremie: stand van zaken
 
Doelgroepvermindering: beperking vanaf 1 januari 2024
 
Waals Gewest: aanpassing doelgroepvermindering oudere werknemers
 
Inspiratie
Aftrekbaarheid klassieke bedrijfswagens verder in vrije val
 
Telewerkende grensarbeiders: nieuwe regels sociale zekerheid?
Europees kaderakkoord verlegt thuiswerkgrens naar 50%
Sinds de coronacrisis is thuiswerk volledig ingeburgerd. Maar wat als ‘thuis’ in een ander land ligt dan het land waar je normaal werkt? Tot en met 30 juni 2023 is dat geregeld via een uitzondering: de werknemer blijft sociaal verzekerd in het ‘werkland’. Vanaf 1 juli komt er een Europees kaderakkoord met nieuwe regels: wanneer je werknemers minder dan 50% thuiswerken, dan kunnen ze sociaal verzekerd blijven in het ‘werkland’.

Let op: op fiscaal vlak is er geen akkoord. Al sinds 30 juni 2022 gelden opnieuw de internationale dubbelbelastingsverdragen voor grensarbeiders.

Het akkoord is nog niet ondertekend, maar de RSZ heeft al aangekondigd dat België zal tekenen. Je leest er alles over in ons blogartikel. Heb je verder nog vragen? Neem contact met ons op.
 
Koopkrachtpremie: stand van zaken
Wettelijk kader nog niet rond, sectorale onderhandelingen afwachten
Of je je medewerkers een koopkrachtpremie kunt of moet toekennen, is nog onduidelijk. Maar dit weten we wel al:

Nog geen wettelijk kader
Het principe is helder: de loonnorm voor 2023 en 2024 bedraagt 0%, indexeringen en baremaverhogingen blijven gegarandeerd. Wel kunnen bedrijven die in 2022 goede resultaten behaalden, een koopkrachtpremie van maximaal 500 euro toekennen (hoge winst in 2022) of maximaal 750 euro (uitzonderlijk hoge winst). Maar dat is nog niet definitief, het wettelijke kader is pas rond na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Collectieve arbeidsovereenkomst
Daarna moet de effectieve toekenning nog in een sectorale of ondernemings-cao gegoten worden. Dus na het wettelijke kader volgt dan nog sociaal overleg. Is er geen syndicale delegatie of komt het niet tot een sectorale of ondernemings-cao, dan kan de werkgever zelf beslissen tot toekenning van de koopkrachtpremie via een individuele overeenkomst.

Consumptiecheque voor voeding of ecologische producten en diensten
Voldaan aan alle voorwaarden? Dan kun je van 1 juni 2023 t.e.m. 31 december 2023 een consumptiecheque toekennen aan je werknemers. Die is niet onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragebijdragen, bedrijfsvoorheffing of belasting – wel aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De bestedingsmogelijkheden van de consumptiecheque zijn beperkt: hij kan enkel besteed worden voor dezelfde doeleinden als maaltijdcheques of ecocheques.

Wat kan ik al doen?
Voorlopig is het wachten op het wettelijke kader en de sectorale onderhandelingen. Bijna 1 op 10 kmo’s is alvast van plan om alle medewerkers een koopkrachtpremie te geven.

Nog vragen hierover? Check onze Payroll-FAQ.
 
Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: beperking vanaf 1 januari 2024
Verlaging maximumforfait eerste werknemer, afschaffing voor vierde, vijfde en zesde aanwerving
De federale regering zal vanaf 1 januari 2024 de doelgroepvermindering (de vroegere plusplannen) voor de aanwerving van eerste werknemers beperken.

Vanaf volgend jaar vermindert de korting op de patronale basisbijdragen voor de eerste werknemer naar maximaal 3100 euro per kwartaal. Ligt het voltijdse brutomaandloon hoger dan 4133 euro? Dan levert dat voortaan geen volledige korting meer op. De basisbijdrage is immers 25% van 3 x 4133 euro = 3099,75 euro.

Voor de tweede en derde aanwerving wijzigt er niets. Maar voor de vierde, vijfde en zesde werknemer worden de (kleinere) kortingen volledig afgeschaft.

Wat met lopende voordelen?
De beperking is algemeen. Werkgevers met een ‘lopend recht eerste aanwerving’ van vóór 1 januari 2024 zouden impact kunnen ondervinden van de beperking. Voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving verwachten we dat er een overgangsmaatregel komt, maar dat is nog koffiedik kijken. De maatregel moet nog omgezet worden in wetgeving én gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Je kunt al rekening houden met de aangekondigde beperkingen voor 2024. Zodra er iets concreets is beslist, lees je het hier.
 
Waals Gewest: aanpassing doelgroepvermindering oudere werknemers
Vanaf 1 juli 2023
Vandaag geldt er in het Waalse Gewest (de Duitstalige gemeenten uitgezonderd) een progressieve doelgroepvermindering voor werknemers vanaf 55 jaar (onder voorwaarden). Die wordt grondig aangepast.

Opsplitsing in leeftijdscategorieën
Vanaf 1 juli wordt de vermindering opgesplitst. Daarbij is de leeftijd op de laatste dag van het kwartaal bepalend.
  1. Werknemers van 55 tot en met 59 jaar
    Voor deze groep geldt enkel nog een vermindering bij aanwerving. Op de dag voor de indiensttreding moet de werknemer ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de Forem.
  2. Werknemers van 60 jaar tot de wettelijke pensioenleeftijd
    Hier blijft de tewerkstelling volstaan. In principe kan de werkgever de vermindering toepassen op elke 60-plusser die aan de voorwaarden voldoet.
De andere voorwaarden blijven identiek. Wel veranderen de maximale verminderingsbedragen per kwartaal: 400 euro t.e.m. 57 jaar, 1000 euro t.e.m. 64 jaar, 1500 euro vanaf 65 jaar.

Overgangsregeling
De nieuwe regels (inclusief de nieuwe maximale verminderingsbedragen) gelden enkel voor indiensttredingen vanaf 1 juli 2023. Doelgroepkortingen geopend tot en met 30 juni blijven geldig, zolang de werknemer ononderbroken tewerkgesteld is bij dezelfde werkgever.

De doelgroepvermindering ouderen verloopt in principe volledig automatisch. U hoeft dus geen actie te ondernemen.
 
Aftrekbaarheid klassieke bedrijfswagens verder in vrije val
Stelselmatige daling vanaf 1 juli 2023
Hoe langer je wacht om nieuwe bedrijfswagens koolstofemissievrij te maken, hoe minder voordelen. Van 1 april 2023 tot eind 2024 is een investering in een laadpaal onder bepaalde voorwaarden nog tot 150% fiscaal aftrekbaar. Tot en met maart 2023 was dat nog 200%. En vanaf juli 2023 wordt de aanschaf van duurzame alternatieven veel aantrekkelijker, want de kostenaftrek voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor verdwijnt stapsgewijs. In onze blog vind je een overzicht van alle sleuteldata.
Meer weten over een groener bedrijfswagenpark, de bedrijfsfiets of het mobiliteitsbudget?
Schrijf je in voor onze livestream op donderdag 8 juni om 10.00 uur.
Ik schrijf me in

SME digital onkosten

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen