SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx
Newsflash
29 September 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

Hoe evolueren de lonen? Vast staat al dat grote sprongen zoals vorig jaar niet opnieuw zullen gebeuren. De inflatie vertraagt; tegen alle verwachtingen in heeft het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van september 2023 de spilindex van de overheid in september niet overschreden. We verwachten voor 2024 een vrij normale indexering – al loopt de toepassing ervan voor elke sector anders.

Verder lees je in deze nieuwsflash weer heel wat interessante tips voor je beleid rond verloning, verzuim en premies. We blijven voor jou de actualiteit volgen én duiden, want in het laatste kwartaal van dit jaar staat er ongetwijfeld weer heel wat te gebeuren.
Actua
Inflatie vertraagt: wat is de indexprognose voor jouw sector?
 
Corona is terug: wat kun en moet je doen als werkgever?
 
Gunststatuut innovatiepremie verlengd tot 2025
 
Denk eraan: deadlines voor terugbetaling Vlaams opleidingsverlof sinds vorig jaar strakker
 
6% van Vlaamse kmo’s voerde voltijdse 4-daagse werkweek in
 
Inspiratie
#durftevragen: mag ik nog een ziektebriefje vragen voor één dag?
 
Optimaliseer je loonbeleid met deze gratis infosessies
Inflatie vertraagt: wat is de indexprognose voor jouw sector?
Spilindex voorlopig niet overschreden
Tegen alle verwachtingen in heeft het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van september 2023 de spilindex van de overheid niet overschreden. Dat betekent dat overheidswedden en sociale uitkeringen niet geïndexeerd worden. De dalende inflatie heeft een duidelijk effect op de indexprognoses: die vertragen (bij indexering met een spilindex) of dalen (bij indexering op een vast moment).

De indexering loopt voor elke sector anders: op andere tijdstippen, met of zonder negatieve indexering … Voor het grootste paritaire comité (PC 200), is onze prognose momenteel gezakt naar 1,33%. Dat blijft een voorlopig cijfer, want voor de berekening wordt de afgevlakte gezondheidsindex van november en december van het vorige jaar afgezet tegen diezelfde maanden in het huidige jaar. Dus moeten we in principe wachten tot eind 2023 om zeker te zijn, maar uit ervaring weten we dat onze prognoses dicht bij de uiteindelijke cijfers liggen.

Benieuwd naar de recentste prognoses voor jouw sector? Je vindt ze op je sectorfiche in Ella. Meld je aan via mysdworx en kies ‘Ella’ (deze toepassing is enkel beschikbaar voor klanten van het sociaal secretariaat). Ga naar de rubriek ‘Mijn sector’ en klik door naar ‘Lonen en premies’ en vervolgens naar ‘Loonevolutie’.
 
Corona is terug: wat kun en moet je doen als werkgever?
Geen specifieke maatregelen op dit moment
De coronabesmettingen nemen opnieuw toe, de vaccinatiecampagne is weer begonnen. Dit jaar worden enkel risicogroepen (ouderen, zwangere vrouwen, zorgpersoneel …) aangeraden om zich te laten vaccineren. Er zijn geen vaccinatiecentra en geen vaccinatieverlof. Ook de tijdelijke werkloosheid vanwege corona is afgelopen.

Wat kun je als werkgever doen? Maak je werknemers duidelijk dat ze bij symptomen van een besmetting best wegblijven van de werkvloer. Uiteraard is telewerk een mogelijkheid als het werk het toelaat. Is je medewerker arbeidsongeschikt? Dan gelden de normale regels voor afwezigheid wegens ziekte.

Wil je graag maatregelen zoals een mondmasker invoeren in je bedrijf? Betrek dan zeker de arbeidsarts en je Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Vragen over corona in jouw bedrijf? Je vindt de antwoorden in onze FAQ.
 
Gunststatuut innovatiepremie verlengd tot 2025
Premie blijft vrij van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing
De innovatiepremie bestaat al sinds 2006 en is bedoeld om de creativiteit van werknemers aan te moedigen. Deze premie is erg interessant, want ze:
  • is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor werkgever en werknemer,
  • is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing,
  • is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting,
  • telt niet mee voor de loonnorm.
De premie is nu verlengd tot 1 januari 2025, ze geldt dus voor 2023 en 2024. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden. Die voorwaarden en het aanvraagformulier vind je hier.
 
Denk eraan: deadlines voor terugbetaling Vlaams opleidingsverlof sinds vorig jaar strakker
Aanmelden bij WSE-loket binnen de 3 maanden na start opleiding
Alle medewerkers in de privésector in Vlaanderen hebben in principe recht op maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV). Ze behouden daarbij hun loon, tot aan een bepaald plafond. Voor elk opgenomen uur kun je als werkgever 21,30 euro terugbetaald krijgen. Hou er wel rekening mee dat sinds september vorig jaar de aanmeldingstermijn voor de terugbetaling strakker is: je moet de aanvraag voor de terugbetaling ten laatste drie maanden na de start van de opleiding aanmelden bij het WSE-loket van de Vlaamse overheid.

Sinds 1 september 2023 zijn er bovendien enkele wijzigingen aan het Vlaams opleidingsverlof, we bespraken deze al in onze kmo-nieuwsflash van 7 juli.

Wist je dat je de opvolging en het beheer van de VOV-dossiers volledig aan SD Worx kunt toevertrouwen? Daarvoor hebben we wel tijdig het inschrijvingsattest nodig, meer bepaald binnen de 15 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Enkel zo kunnen we een tijdige aangifte van het terugbetalingsdossier garanderen. Volgt je werknemer een bijkomende opleiding op vraag van jou als werkgever, dan heeft de werknemer een aanvullend recht van 125 uur. Vermeld dit dan zeker bij de aanvraag.

Nog vragen? Contacteer je payrollconsulent, die vertelt je er alles over.

Meer info over de indieningstermijnen per gewest voor terugbetaling educatief verlof lees je in dit Ella-artikel.
 
6% van Vlaamse kmo’s voerde voltijdse 4-daagse werkweek in
Meer interesse in Brussel
De arbeidsdeal maakt een voltijdse vierdaagse werkweek mogelijk, maar het enthousiasme blijft vooralsnog lauw bij de Vlaamse kmo’s: slechts 6% voerde ze in. Nochtans schatten de kmo’s dat 18% van de medewerkers interesse heeft. In Wallonië schatten 21% van de kmo’s dat in, en in Brussel zelfs 33%. Dat leert onze kmo-bevraging van juni bij 481 kmo’s.

Zal de vierdagenwerkweek helpen om mensen aan te trekken of te behouden? De meningen zijn verdeeld. In Vlaanderen denkt 21% van wel en 45% van niet. In Wallonië is het omgekeerd: 41% verwacht er goede resultaten van, 34% gelooft er niet in. Bij de Brusselse kmo’s verwacht 30% een positief effect.

Nog vragen? Check onze FAQ, je vindt er de antwoorden op enkele veelgestelde vragen
#durftevragen: mag ik nog een ziektebriefje vragen voor één dag?
Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur kmo bij SD Worx, weet het antwoord
“Sinds 28 november 2022 moeten je werknemers geen medisch attest meer voorleggen als ze één dag ziek zijn, en dat tot driemaal per jaar. Als kmo met minder dan 50 werknemers mag je daarvan afwijken, maar die afwijking moet je dan uitdrukkelijk opnemen in een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.”

Wanneer moet je je arbeidsreglement aanpassen? Hoe en wanneer worden die 50 werknemers geteld? En mag je wél nog een controlearts sturen? Anneleen beantwoordt al je vragen in ons blogartikel.
 
 
Optimaliseer je loonbeleid met deze gratis infosessies
Pay Facts 2023
“Competitief verlonen is in deze krappe arbeidsmarkt noodzakelijker dan ooit. En loon is meer dan geld op de rekening. Heb jij al een aanbod rond mobiliteit (fietsleasing, mobiliteitsbudget), variabele of flexibele verloning? Pay Facts 2023 bevat heel wat advies en verloningstips voor kmo’s. Aanvullend zijn er gratis infosessies over variabel en flexibel verlonen. Tijd om je loonbeleid eens grondig onder de loep te nemen.

Elke online inspiratiesessie duurt 30 minuten. Schrijf je hier in.

Honger naar meer? Duik in onze betalende infosessies rond verloning op maat van kmo’s.

Pay Facts 2023

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen