SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx
Newsflash
6 Oktober 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

Heb je minstens 50 medewerkers? Dan moet je binnenkort een of meer vertrouwenspersonen aanstellen. We verwachten dat de verplichting nog dit jaar ingaat. Tijd voor actie, dus, want een vertrouwenspersoon aanstellen doe je niet zomaar.
Actua
Vertrouwenspersoon verplicht vanaf 50 medewerkers
 
Opzegtermijnen en geldigheid opzegclausules bij ontslag door werkgever
 
Staat 325 voortaan via Belcotax
 
Inspiratie
Wat bied je als alternatief voor auteursrechten?
 
Vertrouwenspersoon verplicht vanaf 50 medewerkers
Onderneem snel actie
Als je gemiddeld minstens 50 werknemers in dienst hebt, moet je één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Dat zegt een nieuw wetsontwerp, dat nu ter advies bij de Raad van State ligt. Deze verplichting gaat in op de eerste dag van de maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat verwachten we nog dit najaar, dus snel zijn is de boodschap!

Want de aanstelling van een vertrouwenspersoon vergt wel wat tijd en denkwerk. Wie wordt het? Dat bepaal je samen met het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Minstens één vertrouwenspersoon moet een personeelslid zijn, maar er gelden voorwaarden. Geen leidinggevende functie hebben of vakbondsafgevaardigde zijn, bijvoorbeeld. Binnen de twee jaar na de aanstelling moeten ze ook een opleiding van minstens 5 dagen hebben gevolgd, zodat ze hun rol als eerste aanspreekpunt voor werknemers met psychosociale problemen op het werk goed kunnen opnemen. Jaarlijks moeten ze zich ook bijscholen.

De vertrouwenspersoon is een belangrijke schakel in je welzijnsbeleid. Onze experts helpen je graag om dit optimaal vorm te geven.
 
Opzegtermijnen en geldigheid opzegclausules bij ontslag door werkgever
Alles blijft bij het oude
Als een bediende zelf ontslag neemt, bedraagt de opzegtermijn vanaf 28 oktober 2023 nog maximaal 13 weken.

Bij de invoering van deze nieuwe wetgeving werd per ongeluk een stuk uit de Wet Eenheidsstatuut (WES) geschrapt. Bij een ontslag van een bediende in dienst vóor 1 januari 2014 kan daardoor de opzegtermijn niet meer worden berekend vanaf 28 oktober 2023. Ook had WES bij zijn inwerkingtreding in 2014 de opzegclausule onmogelijk gemaakt, terwijl werkgever en werknemer hierover soms wel afspraken hadden gemaakt. Het Grondwettelijk Hof had in 2018 en 2019 geoordeeld dat dit in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Arbeidsrechtbanken en -hoven maar ook SD Worx pasten deze arresten al toe in afwachting van een wetswijziging.

In een nieuw wetsontwerp worden nu zowel de schrapping van de bewuste passage tenietgedaan als de geldigheid van een opzegclausule bestendigd.

Kortom: de opzegtermijn bij ontslag door de werkgever verandert niet en een individuele opzegafspraak blijft gelden. Onze tool Opzegwijzer berekent de opzegtermijn in een handomdraai!

Elk ontslag is delicaat en misschien wel vermijdbaar?
Bespreek jouw situatie met een expert om de juiste stappen te zetten.

Meer weten over ontslag? Schrijf je in voor onze livestream op dinsdag 24 oktober om 10 uur. Onze kmo-experts leggen je uit waarop je moet letten.
 
Staat 325 voortaan via Belcotax
Verplichting geldt niet langer
Sinds 1 januari 2023 is een staat 325 (de samenvatting van alle fiches 281 die we voor je werknemers opmaken) niet langer verplicht. Belcotax creëert die voortaan automatisch op basis van de gegevens die wij bij Belcotax-on-web indienen. Daarom maken wij geen staten 325 meer op vanaf inkomstenjaar 2023. Je staten 325 voor voorgaande inkomstenjaren vind je nog steeds op eDox en Finbox.

Je staat 325 raadplegen vanaf inkomstenjaar 2023 doe je via Belcotax-on-web. Bij ‘Staten en totalen 325’ vind je de staat 325 voor jouw onderneming.
 
Wat bied je als alternatief voor auteursrechten?
Optimaliseer je loonbeleid
Op 1 januari 2024 is de overgangsperiode voor de ‘oude’ auteursrechten voorbij. Wie gokt op een overwinning in de nog lopende juridische strijd tegen de hervorming, neemt een groot risico. Want blijken medewerkers toch niet aan de strengere voorwaarden te voldoen, dan worden hun vergoedingen geherkwalificeerd van auteursrechten naar loon. Met een zwaardere personenbelasting als gevolg. Ook je totale loonkosten zullen dan stijgen.

Welke alternatieven?
De aanbeveling is kort: zet je budget voor auteursrechten optimaal om in een variabel en/of flexibel verloningssysteem. Maar de concrete invulling ervan is bijzonder breed: dat gaat van een bonus over warrants tot een cafetariaplan.

Inspiratie voor een optimaal loonbeleid, specifiek bij kmo’s, vind je alvast in onze Pay Facts 2023. Maar omdat verloning zo cruciaal is, bespreken we dit nog liever persoonlijk. Want elke bedrijfssituatie is anders.
 
Ja, ik wil graag een gesprek

Pay Facts 2023

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen