SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
20 oktober 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

2024 brengt heel wat veranderingen met zich mee. We werpen een blik op het federale begrotingsakkoord voor het komende jaar en de maatregelen die op jou impact kunnen hebben. Maar vergeet eerst deze deadlines niet: 1 november voor het JAP preventie en bescherming op het werk, en 15 december voor de vervangende feestdagen.
Actua
Begrotingsakkoord 2024: 5 uitgelichte maatregelen
 
Al begonnen aan het Jaarlijkse Actieplan 2024?
 
Plusplannen vierde tot zesde werknemer: afgeschaft vanaf 1 januari 2024
 
Planning feestdagen 2024: deadline nadert
 
Fietsvergoeding: maximum wordt 0,35 euro
 
Forfaitaire kilometervergoeding: per jaar of per kwartaal
 
Brief FOD WASO: moet je sociale verkiezingen organiseren?
 
 
Begrotingsakkoord 2024: 5 uitgelichte maatregelen
Flexi-jobs, minimumlonen, activeringsbijdrage, werkhervattingspremie, RSZ-doelgroepenvermindering voor collectieve arbeidsvermindering
Op 9 oktober 2023 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2024. We gaan in onze blogpost dieper in op 5 maatregelen die impact kunnen hebben op jou als werkgever:

1/ uitbreiding systeem flexi-jobs
2/ stijging minimumlonen via lastenverlaging werknemers en werkgevers
3/ andere berekening activeringsbijdrage bij vrijstelling prestaties met loonbehoud
4/ verhoging werkhervattingspremie van 1000 naar 1725 euro
5/ minimale tewerkstelling nodig voor RSZ-doelgroepvermindering voor collectieve arbeidsvermindering

Deze 5 nieuwe maatregelen treden in principe op 1 januari 2024 in werking, maar de wetteksten moeten nog geschreven worden. Alle info is dan ook nog onder voorbehoud. Uiteraard houden we je op de hoogte!
Lees de blog
 
Al begonnen aan het Jaarlijkse Actieplan 2024?
Deadline: 1 november
In het Jaarlijkse Actieplan (JAP) staan al je acties om de belangrijkste preventiemaatregelen uit te rollen binnen het bedrijf in het komende jaar. Voor de opmaak laat je je best bijstaan door de preventieadviseur van je interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het JAP moet je ten laatste op 1 november ter advies voorleggen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), of aan de vakbondsafvaardiging als er geen CPBW is. Geen vakbondsafvaardiging? Dan raadpleeg je je medewerkers.
 
Plusplannen: beperking vanaf 1 januari 2024
Afschaffing voor 4e, 5e en 6e aanwerving, verlaging maximumforfait voor 1e aanwerving
Vanaf 1 januari 2024 beperkt de federale overheid de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen (de vroegere plusplannen). De korting op de patronale socialezekerheidsbijdragen voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving wordt afgeschaft, enkel lopende verminderingen van vóór 31 december 2023 blijven behouden. Wie nog een vierde, vijfde of zesde werknemer met lagere bijdragen wil aanwerven, is er dus maar beter snel bij.

De korting voor de eerste werknemer wordt vanaf 1 januari 2024 verlaagd van maximaal 4000 euro naar maximaal 3100 euro per kwartaal. Dit zal gelden voor nieuwe en lopende verminderingen.

Opgelet: de wetgeving is nog niet aangepast, maar een uitvoeringsbesluit zal de overgangsregeling voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving voorzien.

Meer weten over deze doelgroepvermindering? Lees er alles over in ons blogartikel.
 
Deadline planning feestdagen 2024
Maak de vervangende feestdag bekend vóór 15 december
Feestdagen die op een zondag of een andere inactiviteitsdag (meestal een zaterdag) vallen, moet je binnen hetzelfde jaar vervangen door normale werkdagen. Zo blijft het recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar voor voltijders gewaarborgd.

Vóór 15 december moet je de beslissing of het akkoord over die vervangingsdagen uithangen, zichtbaar voor alle medewerkers. Daarnaast voeg je een kopie toe aan je arbeidsreglement. Een tweede kopie bezorg je aan het Toezicht op de Sociale Wetten binnen de 8 dagen na het akkoord.

In 2024 valt alleen de nationale feestdag 21 juli op een zondag. Wordt bij jou op zondagen niet gewerkt, dan moet je deze feestdag vervangen. Naar wanneer precies bepaal je collectief of individueel. Ons modeldocument op Ella (Juridische documenten> Ondernemingsinformatie>Kalender feestdagen 2024) is hiervoor handig. Bepaal je geen vervangingsdag, dan verschuift de vrije dag naar de eerste gewone werkdag die volgt op de feestdag. In de meeste gevallen zal dat dan maandag 22 juli zijn.

Een overzicht van alle feestdagen voor 2024 vind je in dit Ella-bericht.
 
Fietsvergoeding tot 0,35 euro per km mogelijk vanaf 2024
Veralgemeende fietsvergoeding blijft 0,27 euro (geïndexeerd)
Geef je je werknemers een fietsvergoeding? Dan kun je die vanaf 1 januari 2024 optrekken tot max. 0,35 euro per gefietste kilometer. Dat wordt het maximaal vrijgestelde bedrag voor de RSZ en de fiscus. Wel komt er een maximumbedrag van 2500 euro per kalenderjaar, per werknemer.

Voor werkgevers die sinds 1 mei 2023 de veralgemeende fietsvergoeding (cao 164) moeten toekennen, verandert er niets. Het basisbedrag in cao 164 blijft 0,27 euro, al wordt dat in 2024 wel geïndexeerd.

Scenario 1: fietsvergoeding cao 164
Sinds 1 mei 2023 is een fietsvergoeding van 0,27 euro verplicht in bedrijven die nog geen sectorale of bedrijfs-cao hadden waarin de fietsvergoeding geregeld was. De regels blijven hetzelfde:
  • basisbedrag: 0,27 euro per kilometer (geïndexeerd – in 2024 bijvoorbeeld mogelijk 0,28 euro)
  • maximaal 20 kilometer enkel
  • uiteraard mag je vanaf 2024 ook meer geven, tot maximaal 0,35 euro per kilometer, en 2500 euro per jaar
Scenario 2: fietsvergoeding buiten cao 164
Heeft je bedrijf een sectorale of bedrijfs-cao die de fietsvergoeding apart regelt? Dan bepaalt die de regels. Ook dan mag je voortaan meer geven:
  • maximumbedrag: 0,35 euro per kilometer (geïndexeerd)
  • plafond: 2500 euro (geïndexeerd) per kalenderjaar en per werknemer
Opgelet: bekijk je cao
Verwijst je cao enkel naar het fiscaal en sociaal vrijgestelde bedrag voor de fietsvergoeding? Dan moet je de fietsvergoeding aanpassen, want dat bedrag is nu verhoogd (scenario 2).

Maak kennis met Bike Mobility
De fietsvergoeding is niet de enige maatregel waarmee de federale overheid fietsen ondersteunt. Er zijn tal van mogelijkheden, interessant voor jou én je werknemers. Onze experts vertellen het je graag.
 
Forfaitaire kilometervergoeding: per jaar of per kwartaal
Kies consequent
Werknemers die professionele verplaatsingen doen met de eigen wagen, kunnen daarvoor een sociaal en fiscaal vrijgestelde kostenvergoeding krijgen. Sinds 1 oktober 2022 wordt het maximumbedrag per kwartaal aangepast. Alles tot en met dat bedrag is vrij van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Voor het vierde kwartaal van 2023 is dat 0,4259 euro per kilometer.

Sommige sectoren verwijzen nog naar het eerdere jaarbedrag, dat ook nog steeds jaarlijks geïndexeerd wordt. Vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 bedraagt deze 0,4280 euro per kilometer. Problematisch, want hoger dan de kwartaalnorm die de RSZ volgde. De RSZ heeft nu bevestigd dat hij ook het jaarbedrag als ernstige norm aanvaardt. Je moet als werkgever wel consequent zijn: kies je voor het jaarbedrag, dan geldt die keuze voor al je werknemers voor de volledige periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Omschakelen naar het kwartaalsysteem kan dan pas vanaf 1 juli 2024.

Let op!
Je hebt als werkgever niet altijd de vrije keuze tussen beide systemen. Ga na welke afspraken in jouw sector gelden.

Meer weten over de kilometervergoeding? We beantwoorden je vragen in onze FAQ.

Stel je graag orde op zaken wat je onkostenbeleid betreft?
Met ons doe-het-zelfpakket werk je meteen zelf een onkostenbeleid uit in lijn met de regelgeving.

Of schrijf je in voor onze 'Samen aan de slag'-sessie op donderdag 16 november om 10 uur. We bekijken de mogelijkheden rond onkostenvergoedingen en geven tips & tricks voor de uitwerking van een correct onkostenbeleid.
Ik schrijf me in
 
Brief FOD WASO: moet je sociale verkiezingen organiseren?
Check het via SD Worx
Telt je bedrijf gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers? Dan kiezen die werknemers in mei 2024 nieuwe afgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW): de zogeheten sociale verkiezingen. Vanaf gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers wordt ook een ondernemingsraad gekozen. Momenteel stuurt de FOD WASO brieven met de vraag om te laten weten of je al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren. Die vraag is gebaseerd op ruwe schattingen.

Ben je zeker dat je minder dan 50 werknemers in dienst hebt? Dan laat je dat gewoon weten aan de FOD WASO. Daarna hoef je geen actie meer te ondernemen.

Heb je met zekerheid meer dan 50 werknemers in dienst? Dan moet je sociale verkiezingen organiseren. Ontdek via www.socialeverkiezingen.be hoe we je hierin kunnen begeleiden.

Twijfel je? Maak gebruik van onze TBE-tool.

Liever helemaal zeker? Onze consultants helpen je graag.

Pay Facts

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen