SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
11 november 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

Geen grap! 1 april 2024: dat is de streefdatum voor de Federal Learning Account, de nieuwe digitale databank om alle opleidingen van je medewerkers te registreren. Ook herinneren we je aan de nieuwe maximale opzegtermijn en de verplichting tot een vertrouwenspersoon.
Actua
Registratieplicht opleidingen: Federal Learning Account vanaf 1 april 2024
 
Overheid bespaart op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
 
Reminder: vergeet geen vertrouwenspersoon aan te stellen
 
Ontslag door werknemer: max. 13 weken opzegtermijn
 
 
Registratieplicht voor opleidingen
Federal Learning Account: 1 april 2024 is streefdatum
Vanaf 2024 moet je alle formele én informele opleidingen van je medewerkers registreren in de digitale databank Federal Learning Account (FLA). Deze wet is een vervolg op de opleidingsverplichtingen in de arbeidsdeal.

Via deze databank kunnen de verschillende stakeholders zoals werknemers, inspectiediensten, regionale diensten voor beroepsopleiding, sectoren, sociale partners en werkgevers, info vinden over:
  • het individuele opleidingsrecht
  • de gevolgde opleidingen
  • het openstaande saldo
  • de sectorale afspraken rond opleidingen.
Ook alle gegevens rond de zogenaamde ‘inzetbaarheidsbevorderende maatregelen’ worden erin opgenomen.

1 april 2024?
Het is nog wachten op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Maar de startdatum van de nieuwe verplichting wordt heel waarschijnlijk 1 april 2024. Dat geeft de overheid de tijd om de details uit te werken. Zodra er meer duidelijkheid is over de administratieve impact, informeren we je over de ondersteuning die SD Worx kan bieden.
 
Overheid bespaart op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
Werkgever compenseert met extra 5 euro per werkloosheidsdag
Een van de begrotingsmaatregelen voor 2024 verlaagt de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Vanaf 1 januari worden die berekend op basis van 60% van het (begrensd) loon en niet langer 65%. Een extra aanvulling van de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid zou die daling deels compenseren.

De aanvulling bedraagt 5 euro per werkloosheidsdag voor werknemers met een maandloon lager dan 4000 euro en geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve wegens overmacht. Werknemers met een hoger maandloon hebben pas recht op de aanvulling vanaf de 27e dag tijdelijke werkloosheid bij dezelfde werkgever.

Hoe deze nieuwe regeling samengaat met de bestaande afspraken in de sectoren en bedrijven rond aanvulling bij tijdelijke werkloosheid is momenteel nog onduidelijk. Meer info volgt.

Heb je een vraag over tijdelijke werkloosheid?
We bundelen alle nuttige informatie in onze FAQ.
 
Reminder: vergeet geen vertrouwenspersoon aan te stellen
Nieuwe verplichting vanaf 50 medewerkers
Het was al aangekondigd, nu is het officieel: wie gemiddeld minstens 50 werknemers in dienst heeft, moet één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Deze verplichting gaat in op de eerste dag van de maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat verwachten we nog dit najaar, dus snel zijn is de boodschap!

Wie je vertrouwenspersoon wordt, bepaal je samen met het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Minstens één vertrouwenspersoon moet een personeelslid zijn, maar er gelden voorwaarden:
  • geen leidinggevende of vakbondsafgevaardigde
  • een opleidingsplicht van minstens 5 dagen binnen de twee jaar na de aanstelling
  • een jaarlijkse bijscholingsplicht
De vertrouwenspersoon is een belangrijke schakel in je welzijnsbeleid. Onze experts helpen je graag om dit optimaal vorm te geven.
 
Je werknemer neemt ontslag: opzegtermijn aan banden
Maximale termijn van 13 weken
Sinds 28 oktober 2023 verloopt de berekening van de opzegtermijn opmerkelijk eenvoudiger bij een ontslag door een medewerker. Daarbij geldt geen onderscheid meer tussen anciënniteit verworven (1) vóór 1 januari 2014 en (2) na 1 januari 2014. Dit heeft vooral een impact op werknemers die in dienst waren vóór 1 januari 2014. De berekening van hun opzegtermijn gebeurt niet langer in twee delen, maar op basis van deze tabel:
 
Anciënniteit Opzegging door werknemer (weken)
0<3 maanden 1
3<6 maanden 2
6<12 maanden 3
12<18 maanden 4
18<24 maanden 5
2<4 jaar 6
4<5 jaar 7
5<6 jaar 9
6<7 jaar 10
7<8 jaar 12
Vanaf 8 jaar 13

Vanaf 8 jaar anciënniteit bedraagt de maximale opzegtermijn 13 weken.
Concreet: alle werknemers (arbeiders en bedienden) die in dienst zijn sinds 2014 hebben deze maximale opzegtermijn al bereikt.

Opgelet! De opzegtermijnen die jij moet respecteren wanneer je een werknemer ontslaat, wijzigen niet.

Hoe helpt SD Worx jou?
Al onze tools om de opzegtermijn te berekenen werden intussen aangepast aan de nieuwe regels.

Elk ontslag is delicaat en misschien wel vermijdbaar?
Bespreek jouw situatie met een expert om de juiste stappen te zetten.
 

Pay Facts 2023

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen