SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
21 december 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

In de laatste dagen van het jaar worden er traditioneel heel wat geschenkjes uitgedeeld, zo ook in deze nieuwsbrief. We blikken vooruit op enkele belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2024 en doen je nog 2 inspirerende blogs cadeau. Tussen Kerst en Nieuw gaan we er even tussenuit. We wensen je alvast deugddoende feesten toe. Tot volgend jaar, met meer nieuws en inspiratie!
Actua
Fietsvergoeding: nieuwe spelregels vanaf 1 januari 2024
 
Extra aanvulling bij tijdelijke werkloosheid vanaf 2024
 
Flexi-jobs aangepast en uitgebreid vanaf 1 januari 2024
 
Koopkrachtpremie uitreiken kan tot 31 maart 2024
 
Grenzen mobiliteitsbudget vanaf 1 januari geïndexeerd
 
Flitscontroles bouwsector in januari
 
Een werknemer vertrekt en neemt mee: zijn gsm-nummer
 
Inspiratie
#durftevragen: “Mijn medewerker wordt arbeidsongeschikt tijdens zijn vakantie. Mag hij zijn verlofdagen later opnemen?”
 
Hoe zit dat nu echt met die nieuwigheden in de vakantiewetgeving?
 
Wat brengt 2024 op sociaal-juridisch vlak?
 
Fietsvergoeding: nieuwe spelregels vanaf 1 januari 2024
Nieuw maximumbedrag maar veralgemeende vergoeding blijft 0,27 euro
Geef je je werknemers een fietsvergoeding? Dan kun je die vanaf 1 januari 2024 optrekken tot 0,35 euro per getrapte kilometer. Dat wordt het maximaal vrijgestelde bedrag voor de RSZ en de fiscus. Wel komt er een maximumbedrag van 2500 euro per kalenderjaar, per werknemer.

Voor werkgevers die sinds 1 mei 2023 de veralgemeende fietsvergoeding (cao 164) moeten toekennen, verandert er niets. Het basisbedrag in cao 164 blijft 0,27 euro per getrapte kilometer, al wordt dat in 2024 wel geïndexeerd. We herhalen de regels in een notendop:

Scenario 1: fietsvergoeding cao 164
Sinds 1 mei 2023 is een fietsvergoeding van 0,27 euro verplicht in bedrijven die nog geen sectorale of bedrijfs-cao hadden waarin de fietsvergoeding geregeld was. De regels blijven hetzelfde:
 • basisbedrag: 0,27 euro per getrapte kilometer (geïndexeerd)
 • maximaal 20 kilometer enkel
 • uiteraard mag je vanaf 2024 ook meer geven, tot maximaal 0,35 euro per kilometer, en 2500 euro per jaar (geïndexeerd)
Scenario 2: fietsvergoeding buiten cao 164
Heeft je bedrijf een sectorale of bedrijfs-cao die de fietsvergoeding apart regelt? Dan bepaalt die de regels. Ook dan mag je meer geven:
 • maximumbedrag: 0,35 euro per kilometer (geïndexeerd)
 • plafond: 2500 euro (geïndexeerd) per kalenderjaar en per werknemer
Opgelet: bekijk je cao
Verwijst je cao enkel naar het fiscaal en sociaal maximaal vrijgestelde bedrag voor de fietsvergoeding? Dan moet je de fietsvergoeding aanpassen, want dat bedrag is nu verhoogd (scenario 2).

Wat wijzigt er nog in 2024?
 • De fietsvergoeding is enkel nog fiscaal vrijgesteld als je medewerker in zijn belastingaangifte kiest voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten. Dat gebeurt via een verklaring op eer.
 • De regering werkt aan een fiscaal mechanisme (belastingkrediet) voor werkgevers die de verhoogde fietsvergoeding zullen toekennen. Van zodra hierover meer nieuws is, brengen we je op de hoogte.
Ken je Bike Mobility al? De fietsvergoeding is niet de enige maatregel waarmee de federale overheid fietsen ondersteunt. Er zijn tal van mogelijkheden, interessant voor jou én je werknemers. Onze experts vertellen het je graag.
 
Extra aanvulling bij tijdelijke werkloosheid vanaf 2024
Onduidelijkheden uitgeklaard
Volgend jaar dalen de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van 65 naar 60% van het (begrensd) loon. Een extra aanvulling van de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid moet die daling compenseren.

De aanvulling bedraagt 5 euro per werkloosheidsdag voor werknemers met een bruto maandloon lager dan 4000 euro en geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve wegens overmacht. Werknemers met een hoger maandloon hebben pas recht op de aanvulling vanaf de 27e dag tijdelijke werkloosheid bij dezelfde werkgever.

De aanvulling komt bovenop de bestaande wettelijke en conventionele aanvullingen bij tijdelijke werkloosheid, behalve wanneer de werknemer aanspraak maakt op een aanvulling die:
 • voorzien is in een cao;
 • én een percentage van het loon van de werknemer waarborgt, dat minstens gelijk is aan het inkomen van de werknemer mocht hij recht hebben op de 5 euro extra aanvulling.
Heb je een vraag over tijdelijke werkloosheid? We bundelen alle nuttige informatie in onze FAQ.
 
Flexi-jobs aangepast en uitgebreid vanaf 1 januari 2024
Nieuwigheden moeten onder meer oneigenlijk gebruik tegengaan
Via flexi-jobs kun je werknemers snel, makkelijk en flexibel inzetten op piekmomenten, tegen een gunstig fiscaal en sociaal tarief. Vooral de horeca en de detail- en kleinhandel maken hier veelvuldig gebruik van. Vanaf 1 januari 2024 zijn flexi-jobs ook toegelaten in een aantal nieuwe sectoren, automatisch of op aanvraag.

De ontwerptekst, die nog door het parlement moet worden goedgekeurd, bevat nog meer nieuwigheden, waaronder:
 • De ‘nieuwe’ sectoren kunnen beslissen om geen flexi-jobs op hun niveau in te voeren (opt-out) terwijl de andere sectoren toch voor flexi-jobs kunnen kiezen (opt-in).
 • Bepaalde artistieke - en zorgactiviteiten worden uitgesloten van flexi-jobarbeid.
 • De werkgeversbijdrage op het loon van de flexi-jobwerknemer stijgt van 25 naar 28%.
 • Er geldt een fiscale vrijstelling voor de niet-gepensioneerde flexi-jobwerknemer tot 12.000 euro/jaar. Daarboven word je wel belast.
 • Een flexi-job wordt onmogelijk bij de werkgever of entiteit waarmee al een andere arbeidsrelatie bestaat.
 • Er komt een wachtperiode voor werknemers die van een voltijds naar een 4/5-arbeidsregime overschakelen. Ze zullen pas vanaf het derde kwartaal na de overschakeling een flexi-job mogen uitoefenen.
 • De werkgever moet voortaan de sectorale barema’s naleven, behalve in de horecasector.
 • De flexi-joblonen worden begrensd tot 150% van het minimumbasisloon.
 • Sociaal overleg is verplicht over de toepassing van flexi-jobs.
 • Ondernemingen die de wettelijke voorwaarden voor het werken met flexi-jobs niet respecteren, riskeren sancties.
Top vijf sectoren waar flexi-jobs het meest voorkomen
 
Koopkrachtpremie uitreiken kan tot 31 maart 2024
Toekenning moet wel uiterlijk 31 december 2023
Sinds 1 juni 2023 kunnen werkgevers die goede resultaten behaalden tijdens de crisis een koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers onder de vorm van consumptiecheques. Op die premie betaal je een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%, maar geen socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Voorwaarde is wel dat de premie uiterlijk op 31 december 2023 wordt toegekend én uitgereikt.

De sectorale onderhandelingen lopen her en der nog, waardoor werkgevers die nog een koopkrachtpremie willen of moeten toekennen de deadline dreigen te missen. Daarom wordt de mogelijke uitreikingsdatum nu met 3 maanden verlengd, nl. 31 maart 2024.

Let wel! Uiterlijk 31 december 2023 moet je beslissen – via cao of individuele schriftelijke overeenkomst – of je aan je werknemers een koopkrachtpremie toekent. Deze datum verandert niet.

Meer informatie over mogelijke scenario’s van toekenning van de koopkrachtpremie lees je in onze FAQ.
 
Grenzen mobiliteitsbudget vanaf 1 januari geïndexeerd
Ook jaarlijks toetsen
Het mobiliteitsbudget is al even begrensd: het moet minimaal 3000 euro bedragen en maximaal 16.000 euro. Vanaf 2024 worden die bedragen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Voor 2024 bedraagt de ondergrens 3055 euro en de bovengrens 16.293 euro.

Ook moet je voortaan jaarlijks toetsen (op 1 januari) of het mobiliteitsbudget binnen de grenzen valt. Dat geldt ook voor lopende mobiliteitsbudgetten.

Deze informatie is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en kan dus nog wijzigen.

Denk je na over het mobiliteitsbudget? Ontdek Mbrella, het hr-platform voor het beheer van flexibele mobiliteit of ga meteen aan de slag met onze toolkit.
 
Flitscontroles bouwsector in januari
Bereid je voor met de checklist
Ook in 2024 voert de sociale inspectie een aantal aangekondigde flitscontroles uit – naast de onaangekondigde, uiteraard. Dergelijke controles zijn vooral informatief en preventief, maar bij ernstige inbreuken zijn zeker sancties mogelijk. De bouwsector is als eerste aan de beurt.

In deze specifieke checklist kun je nagaan wat er gecontroleerd kan worden.

Advies nodig bij de voorbereiding op een controle? Laat ons je helpen met een legal scan. Daarbij gaan we na hoe ‘inspectieproof’ je onderneming is. Ook kunnen we je begeleiden tijdens een aangekondigde sociale inspectie.
Meer info over de legal scan
 
Een werknemer vertrekt en neemt mee: zijn gsm-nummer
Enkel geldig voor nummer dat initieel van je medewerker was
Het gebeurt regelmatig: een werknemer treedt in dienst en krijgt een telefoonabonnement van de werkgever met behoud van zijn gsm-nummer. De werkgever wordt hierdoor eigenaar van dit nummer. Verlaat je werknemer vervolgens het bedrijf, dan hoef je het gsm-nummer niet terug over te dragen.

Daar komt naar verwachting vanaf 1 januari 2024 verandering in. Het oude gsm-nummer is immers gekoppeld aan talrijke applicaties van je ex-medewerker. Denk aan: Whatsapp, Itsme, digitaal bankieren, gezondheidstoepassingen en sociale media. Daarom kan je ex-werknemer zijn gsm-nummer binnenkort terugvragen, ongeacht de wijze van uitdiensttreding. Dit kan:
 • binnen één maand na de effectieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • schriftelijk en met vermelding van de datum.
Zijn aan beide voorwaarden voldaan, dan kun je die vraag om teruggave van het gsm-nummer niet weigeren.
 
#durftevragen: “Mijn medewerker wordt arbeidsongeschikt tijdens zijn vakantie. Mag hij zijn verlofdagen later opnemen?”
Vanaf 2024 vakantiedagen niet langer ‘verloren’
Als een medewerker arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn vakantie, mag hij of zij vanaf 1 januari 2024 de vakantiedagen later in het jaar opnemen.

Voorwaarde is wel dat je werknemer de arbeidsongeschiktheid bewijst met een medisch attest. Hierop gelden geen uitzonderingen (ook niet in ondernemingen met minstens 50 werknemers, voor een ‘eerste dag’ arbeidsongeschiktheid).

Let wel: deze wetgeving geldt zowel voor wettelijke als extralegale vakantiedagen, wanneer die bedoeld zijn om de jaarlijkse vakantie te verhogen. Niet voor bijvoorbeeld ADV-dagen en vervangende feestdagen. Als die in een vakantieperiode met arbeidsongeschiktheid vallen, behouden ze in principe nog steeds hun aard van ADV- of feestdag.
 
Lees meer
 
Hoe zit dat nu echt met die nieuwigheden in de vakantiewetgeving?
3 korte video’s en een handige onepager
We informeerden je eerder al rond de nieuwe spelregels op vlak van verrekening vakantie-attesten voor nieuwe bedienden, voorrang voor ziekte tijdens de vakantie en de mogelijkheid om niet-opgenomen vakantiedagen over te dragen vanaf 2024. We geven het toe: het wordt allemaal behoorlijk complex.

Roepen de nieuwigheden meer vragen dan antwoorden op? Geen nood. Wat voor jou en je medewerkers belangrijk is, hebben we gebundeld in 3 korte opnames. Die schetsen het kader en bieden heel wat praktische tips en weetjes. Zo weet je daarna exact wat je te doen staan en wat wij voor jou uit handen nemen.

Nog een nieuwigheid: onze glasheldere onepager rond de verrekening van het vakantiegeld. Handig om aan je werknemers te bezorgen, en helemaal in lijn met jouw informatieplicht.
 
Wat brengt 2024 op sociaal-juridisch vlak?
Opportuniteiten of verplichtingen: dit weten we nu al
2024 wordt een druk verkiezingsjaar. Niet alleen kiezen we nieuwe Europese, federale, regionale en lokale volksvertegenwoordigers. Ook de sociale verkiezingen staan in mei op de agenda. Andere zaken om in het oog te houden: de Federal Learning Account, een hogere werkhervattingspremie, de aangepaste doelgroepvermindering eerste werknemers, de berekening van het mobiliteitsbudget en vakantiewijzigingen.
 
Lees meer

Perfect match

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen