SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
12 januari 2024
Beste

Zonet vertrok er een nieuwsflash naar onze kmo-klanten met personeel. Je leest alles hieronder.

Nog vragen? Laat het ons weten, we helpen je graag verder.

Vriendelijke groeten,

Team Bedrijfsleiders
 
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Maar wij blijven nog even hangen bij enkele sociaaljuridische beslissingen van eind 2023. Om compleet te zijn. Want ook dit jaar garanderen we je volledig, juist en actueel hr-nieuws binnen handbereik. Dat is ons goed voornemen voor 2024. We wensen je alvast een gezond en voorspoedig jaar!
Actua
Wat is er veranderd op 1 januari?
 
Ziek tijdens vakantie: wettelijke vakantiedagen niet langer verloren
 
Hogere telewerkvergoeding sinds 1 december 2023
 
Nieuw maximumbedrag voor loonbonus (cao 90)
 
Vergeet de sectorale vakantiedagen niet
 
 
Wat is er veranderd op 1 januari?
Deze maatregelen werden nog gepubliceerd
Traditiegetrouw vielen er eind december heel wat sociaaljuridische beslissingen. Onder voorbehoud kondigden we er al enkele aan in onze vorige newsflash. Nu zijn we zeker:
 • De maximaal vrijgestelde fietsvergoeding stijgt naar 0,35 euro per getrapte kilometer met een plafond van 2.500 euro per jaar.
 • De wijzigingen aan het mobiliteitsbudget zijn finaal.
 • Vertrekkende medewerkers behouden hun gsm-nummer als je dat nummer overnam van je werknemer bij indienstreding.
 • Flexi-jobs zijn toegelaten in een aantal nieuwe sectoren, automatisch of op aanvraag.
 • De extra aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid is een feit. Meer info vind je in onze FAQ.
Ook de volgende maatregelen zijn verschenen:
 • De bijzondere activeringsbijdrage verhoogt én het toepassingsgebied verbreedt sterk.
 • De werkhervattingspremie stijgt van 1.000 naar 1.725 euro.
 • Het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMI) stijgt op 1 april 2024, samen met de sociale en fiscale werkbonus.
 • De RSZ-doelgroepvermindering voor collectieve arbeidsvermindering wordt beperkt tot werknemers die minimaal 28 uur per week werken.
Wil je er meer over lezen? Dat kan in dit blogartikel.

Tot slot verdwijnt vanaf 1 juli de Vlaamse doelgroepvermindering voor aanwerving van 58-plussers; er is wel een overgangsregeling voorzien De minimumleeftijd voor de doelgroepvermindering voor werkende oudere werknemers is sinds 1 januari 61 jaar en stijgt op 1 juli naar 62 jaar.
 
Ziek tijdens vakantie: wettelijke vakantiedagen niet langer verloren
Nog onduidelijkheid over andere vakantiedagen
Wie arbeidsongeschikt wordt tijdens de vakantie, mag sinds 1 januari de ‘verloren’ dagen later in het jaar opnemen. De wet omschrijft ‘jaarlijkse vakantie’ niet. Naar de letter van de wet geldt de nieuwe regeling dus voor wettelijke én extralegale vakantiedagen, zoals we in onze vorige newsflash ook schreven.

We stellen wel vast dat veel werkgeversfederaties de nieuwe regels enkel toepassen op de wettelijke vakantie. Ons advies is om dat voorlopig ook te doen, al bestaat het risico op discussie met je medewerkers. We houden je op de hoogte wanneer er meer duidelijkheid is.

Ondertussen is er ook een facultatief modeldocument beschikbaar voor het vereiste medisch attest.

Arbeiders die arbeidsongeschikt worden vóór een periode van collectief verlof en dat blijven tijdens die periode, hebben geen recht op gewaarborgd loon voor de ziektedagen die samenvallen met de collectieve vakantie. Zij krijgen een uitkering via het ziekenfonds. Worden ze arbeidsongeschikt tijdens het collectief verlof? Dan ben je wel gewaarborgd loon verschuldigd. Dat verduidelijkt de FOD WASO in een brief.

Je leest alle details nog eens rustig na op onze FAQ. En voor wie liever luistert dan leest, voorzien we 3 korte filmpjes.
Lees meer
 
Hogere thuiswerkvergoeding sinds 1 december 2023
Bedrag stijgt naar iets meer dan 151 euro per maand
Aan thuiswerk zijn kosten verbonden. Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun werknemers daarin tegemoetkomen. De maximale bureauvergoeding bij regelmatig en structureel thuiswerk (minstens equivalent van 1 werkdag per week) bedraagt sinds 1 december 2023 151,70 euro/maand (voorheen 148,73 euro). Die vergoeding dekt onder meer de kosten voor verwarming, elektriciteit, onderhoud, verzekering, klein bureaumateriaal en gebruik van een kantoorruimte thuis.

Maakte je nog geen werk van een telewerkbeleid?
Met ons doe-het-zelf-pakket leg je eenvoudig de spelregels rond telewerk vast.
Ik bestel de toolkit telewerken
 
Nieuw maximumbedrag voor loonbonus (cao 90)
Jaarlijkse indexering niet-recurrente resultaatgebonden bonus
Via de cao 90 kun je je werknemers een fiscaal voordelige bonus toekennen. Die is vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en belasting. Je betaalt wel een solidariteitsbijdrage van 33% en je werknemer betaalt een persoonlijke werknemersbijdrage van 13,07%. Een bonusplan wordt ingevoerd via een cao of een toetredingsakte en is verbonden aan duidelijk afgelijnde doelstellingen. De uitkomst daarvan moet bij het opstellen van het bonusplan onzeker zijn.

Aan de bonus zijn maximumgrenzen verbonden, daarboven wordt hij beschouwd als loon (en dus onderworpen aan normale socialezekerheidsbedragen en belastingen). Die grenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2024:
 • maximale sociale vrijstelling: 4.020 euro bruto (in 2023: 3.948 euro)
 • fiscale maximumgrens: 3.496 euro bruto (in 2023: 3.434 euro)
Wil je ook de loonbonus invoeren?
Onze toolkit ‘bonus cao 90’ begeleidt je stap voor stap. Liever persoonlijke ondersteuning? Contacteer ons en we helpen je met plezier verder.
Ik bestel de toolkit
 
Vergeet de sectorale vakantiedagen niet
Niet enkel wettelijke vakantiedagen tellen
Naast wettelijke vakantiedagen kunnen er op sectorniveau extra verlofdagen zijn voor medewerkers in dat PC. Denk aan anciënniteitsdagen, eindeloopbaandagen of regionale verlofdagen.

Bij de start van het nieuwe jaar moet je de vakantieteller van je medewerkers bijwerken met het aantal vakantiedagen waar ze in 2024 recht op hebben. Niet enkel de wettelijke, maar ook de eventuele extralegale sectorale dagen. Vergeet dit niet, want medewerkers kunnen met terugwerkende kracht compensatie vragen voor de niet-toegekende verlofdagen.

Niet zeker welke sectordagen er gelden in je paritair comité?
Check dan je sectorale Ella-fiches. Wist je dat je in de rapportenbibliotheek van Payroll het ‘overzicht anciënniteit’ kan raadplegen? Handig wanneer je aan het tellen gaat.
 

https://sdworx.foleon.com/startersgids-2023/step-by-step-guide/?utm_campaign=BE_INFO_Newsflash&utm_medium=email&utm_source=BE_INFO_Newsflash_KMO_MAIL_NL

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen